Thứ Năm, 4 tháng 9, 2008

Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê (bản scan)

Theo thói quen, muốn tra nghĩa của một từ nào đó thì gia đình tui thường tham khảo Từ điển tiếng Việt của GS Hoàng Phê.

Thời đại bây giờ, phong cách làm việc của nhiều người cũng có nhiều thay đổi để theo kịp tiến trình “công nghiệp hóa - hiện đại hóa”, ngồi làm việc trước máy tính nhiều hơn. Cái cảnh đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại để lấy cuốn từ điển dày 1.209 trang nặng gần kí-lô lật qua lật lại tra nghĩa vài từ rồi lại đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại để… cất, âu cũng hơi bất tiện hỉ! Vả lại, thời gian và không gian làm việc bây giờ là mọi lúc mọi nơi, chả lẽ lúc nào cũng kè kè theo kí-lô từ điển?

Đã có ngay từ điển online (bản scan) Từ điển tiếng Việt do GS Hoàng Phê chủ biên, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, xuất bản năm 1998 (giống cuốn ở nhà). Sướng!

Đây là cuốn sách được xem là nền tảng của chính tả tiếng Việt.

Hoàng Phê (1919 - 29/01/2005) là một nhà từ điển học, chuyên gia về chính tả tiếng Việt.

Đường link đã dẫn trong blogroll hoặc bấm vào đây.

Không có nhận xét nào: